Ongezien Antwerpen

Eén van mijn beelden uit de reeks "het ordelia Element" is geselecteerd voor de expo "ongezien Antwerpen", in het voormalige havenhuis, Entrepotkaai 1, 200 Antwerpen.